Пчеларство се практикува в Европа от хилядолетия и е неразделна част от аграрните и културните традиции на човечеството. Днес модерното земеделие и промените в околната среда се превърнаха в истинска заплаха за съществуването на пчелите. Евродепутатите настояват за спешни мерки за спасяване на крилатите работнички.

"Ако изчезнат пчелите, човечеството може да просъществува само четири години след това".  Думите са на Алберт Айнщайн и напоследък се цитират все по-често по повод сериозната заплаха за съществуването на пчелите.
 
Преди седмица председателят на Комисията по земеделие в Европейския Парламент Нийл Париш (Великобритания, ЕНП-ЕД) постави на Европейската комисия въпроса за необходимостта от спешни мерки за спасяване на пчелите.  "Ако продължаваме да пренебрегваме проблемите на пчелната популация в световен мащаб, това ще има драматични последици за и без това затегнатите хранителни доставки" , смята той.
 
Заплаха за производството на мед и за растениевъдството

Производството на пчелни продукти е сериозно застрашено,  отбелязва Neil Parish.
 
"Освен този печален факт, трябва да се подчертае заплахата от намаляване на пчелната популация и следователно от недостатъчно опрашване. Без домашни пчели и без тяхната роля в опрашването няма да можем вече да достигаме нивото на качество и количество на производство на растения, плодове и зеленчуци, толкова важни за храненето на хората и животните. Освен опасността, надвиснала над зависимите от пчелите култури, е застрашено биологичното разнообразие като цяло."
 
Според учените 76 на сто от продукцията на храни е свързана с пчеларството, 84 на сто от добива на зеленчуци са зависими от опрашването.
 
Защо пчелите изчезват?
 
Няма единно становище сред учените за причините за измиране на пчелите. Някои от причините са междуградския превоз на пчели, употребата на пестициди, климатичните и екологичните промени.
 
Друга причина за тяхното измиране е силното намаляване на тичинковия прашец и нектара, което се дължи на използването на модифицирани и третирани семена. Това нарушава равновесието в храненето на пчелите и води до отслабване на имунната им защита, поради което стават уязвими за паразити, болести и различни вируси.

Препоръките на евродепутатите
 
Евродепутатите настояват за ускоряване на научните изследвания, свързани с паразитите, болестите и техните причини, които водят до масово измиране на пчелите. Те настояват още за създаване на райони за компенсиране на екологичните последствия (като площи под угар, ползвани от пчеларите), особено в основните региони на отглеждане на полски култури. Такива райони биха могли да се разполагат в най-трудните за обработване части, където да се отглеждат растения, които са богат източник на нектар за пчелите.


Гледайте на RuTube филм на National Geographic за измирането на пчелите (на руски):
http://rutube.ru/tracks/1066682.html?v=b10dd12dc736ab72fccfc8ca36c4aef7