За българския бизнес е важно да запази икономическата връзка с Великобритания. Без споразумение след Брекзит, българският износ за Обединеното кралство, равняващ се на 500 милиона евро, е застрашен. Това заяви евродепутатът Момчил Неков на пленарната сесия в Стасбург, по време на обсъждането на отношенията между ЕС и Обединеното кралство.
 
 
„За последното десетилетие стокообменът между Великобритания и България се е удвоил до 1,2 милиарда евро на годишна база. Без споразумение след Брекзит, българският износ за Обединеното кралство, равняващ се на 500 милиона евро, е застрашен. В наш интерес е тази икономическа връзка да се запази поне на днешните нива“, заяви Неков. 
 
Евродепутатът призна, че е сигурен в това, че и другите страни поглеждат с притеснение върху развитието на търговските и политическите си отношения с Великобритания.
 
„Трябва да се изостави езикът на политическите обвинения и да погледнем прагматично на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство“, подчерта Момчил Неков.
 
[news]
Днес ЕП прие резолюция, излагаща възможната рамка на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство след Брекзит.
 
Взимайки предвид червените линии, обявени от британското правителство, едно споразумение за асоцииране може да предостави подходяща рамка за бъдещите отношения между страната и ЕС. Това се казва в резолюцията, приета с 544 гласа „за“, 110 гласа „против“ и 51 гласа „въздържал се“. Отношенията могат да бъдат базирани на четири основи:
 
-   търговия и икономически отношения;
-   вътрешна сигурност;
-   сътрудничество във външната политика и отбраната;
- тематично сътрудничество, например в сферата на трансгранични научни и иновационни проекти.