Европейският парламент (ЕП) обсъди съкращенията в проектобюджета на Европейския съюз (ЕС) за 2018 г. 
 
 
Предложенията на ЕП излязоха дори с още по-голяма амбиция от първоначалното предложение на Европейската комисия (ЕК). При приемането на проектодоклада, мнозинството от членовете на ЕП, гласували за бюджет на ЕС за 2018 г,. заложиха 162,6 милиарда евро (+ 1,2% от проекта на бюджет на Комисията) за бюджетни кредити по поети задължения и 146,7 млрд. евро за  бюджетни кредити по плащания (+ 0,9%). 
 
Това е повече отколкото е искането на самата парламентарна комисия. В доводите си за бюджета, евродепутатите заявиха, че не виждат как ЕС ще постигне резултати в приоритетните области, включително и земеделие, предвид предложените от Съвета намаления и не приемат никакви съкращения на програми, които са важни за европейските граждани. 
 
Естонското председателство на Съвета уведоми, че не може да приеме позицията на членовете на ЕП, въпреки че споделят едни и същи приоритетни области.