Есенната кампания върви добре. Към момента е извършена предсеитбена подготовка на 10 566 132 дка, при съответно 10 119 896 дка година по-рано. Това сочат оперативните данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Според данните към 19 октомври, дълбока оран е извършена на 4 179 854 дка, при съответно 4 135 142 дка година по-рано.
 
В сравнение със същия период на 2016 г., засетите площи с ръж, маслодайна рапица и пшеница са с между 0,1% и 14,2% повече, а тези с ечемик и тритикале - съответно с 8,2% и 18,1% по-малко.