Промени в пазарните стандарти за яйца заради птичия грип. Това въведе ЕС, с новите правила за етикетиране.
 
От 25 ноември влязоха в сила нови промени в стандартите за търговия с „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“ в ЕС.
 
 
Те ще дадат възможност на производителите да етикетират яйцата като получени от свободно отглеждани кокошки. Това важи дори ако птиците нямат достъп до открити пространства за период до 16 седмици, поради опасност от разпространение на инфлуенца. 
 
С тази промяна се удължава периода от 12 седмици, който беше въведен като временно изключение през месец септември тази година. Мярката е предприета в отговор на опасенията на производителите на яйца, особено в страни като Германия, Холандия, Великобритания, Белгия, Франция и Ирландия, че правилата за задължително отглеждане на всички кокошки на закрито, за да се прекрати разпространението на инфлуенцата, ще отнемат правото за етикетиране на яйца като получени от свободно отглеждани кокошки. 12-седмичната дерогация беше счетена за твърде кратка след продължителното разпространение на инфлуенцата в ЕС през 2016 г. 
 
Етикетите „яйца от кокошки — свободно отглеждане на открито“, следваше да бъдат заменени с „яйца от кокошки - подово отглеждане“, ако след изтичане на 12 седмичния период се продължи изискването за задържане на птиците на закрито. Това от своя страна би довело до икономически загуби за производителите. Към момента в ЕС има около 390 млн. кокошки, от които приблизително 54 млн. се отглеждат в системи със свободен достъп (14%), като делът на свободно отглеждани кокошки е най-голям във Великобритания (41%).