Лидери по употреба на химични торове в Европа, по данни за 2016 г., са Испания и Франция: всяка една от тези страни използва на вътрешния си пазар повече от 70 000 тона химични торове всяка година, информира Антон Хмелнов в свой материал, публикуван в сайта ru.euronews.com.

Агроиновации: Опазване на биоразнообразието за по-продуктивни пасища

В първата четворка виждаме още Италия и Германия. Заедно тези четири страни използват 79% от химичните торове в ЕС.

Високото ниво на потребление на химични торове свидетелства за интензивността на земеделския отрасъл в тези страни.


Русия на свой ред е сред най-големите производители на минерални торове. През 2017 г., по данни на Министерство на земеделието на Руската федерация, са произведени 22,3 млн. гона. Едва 3,2 млн. тона са използвани за вътрешно потребление.

България е на 14-о място в тази не особено привлекателна класация.