Европейският животновъден сектор ще се възползва от по-голямо световно търсене. Очакванията са потреблението на сирене и преработени млечни продукти да нарасне, докато търсенето на прясно мляко ще намалее. Това са само част от прогнозите на ЕС за периода 2017-2030 г., описани в доклад за селскостопанските пазари, публикуван през декември 2017 г.
 
 
Пазар на мляко и млечни продукти
Очакванията до 2030 г. са световното производство на мляко да достигне над 1 милиард тона, като се смята, че ЕС ще достави близо 30% повече. Количеството прясно мляко в ЕС в нетната търговия (разликата между износ и внос) се очаква да достигне малко над 1.08 млн. тона през 2030 г., в сравнение с 1.05 млн. тона през 2017 г.
 
Глобален внос на млечни продукти (млн. тона)
 
Успоредно с това, европейското потребление вероятно ще се нуждае от близо 900 000 тона мляко годишно, за да задоволи ръста му. Главно увеличението ще бъде съсредоточено при сиренето и преработените млечни продукти. 
 
Очаква се устойчивото европейско и световно търсене да допринесат за увеличаване на цените на млякото. 
 
Пазар на месо
Подобно на млечния пазар, пазарът на месо в ЕС ще бъде подкрепен от по-голямото световно търсене в периода до 2030 г. Това от своя страна ще доведе до увеличение в износа от 4,35 млн. тона през 2017 г. на 4,7 млн. тона през 2030 г. Очакванята са производството да нараства с 1% годишно или с 14% за периода от 2017 г. до 2030 г.
 
Очаква се потреблението на прясно месо да намалее, въпреки че това вероятно ще бъде компенсирано от увеличено използване на месни продукти като съставки в преработени храни. В доклада се предвижда, че 90% от общото производство на месо в ЕС ще продължи да достига до потребителите в ЕС до 2030 г., като общото производство трябва да достигне около 47,5 млн. тона, от които 44,1 млн. тона ще отидат за европейския пазар.
 
Разход в ЕС на глава от населението по вид месо (кг)
 
Очаква се производството на говеждо месо да се стабилизира през 2017 г. За съжаление обаче прогнозите на експертите са, че производството ще се върне към низходяща тенденция за останалата част от периода, като ще падне до 7,5 млн. тона през 2030 г. в сравнение с 8,1 млн. тона през 2017 г. Намаление при вътрешното търсене и спад в отглеждането на месодайни крави ще бъдат основните фактори за това.
 
Развитие на пазара на говеждо месо в ЕС (млн. тона)
 
 
Забележка: включени са и живи животни
 
Що се отнася до пазара на овце и кози, след няколко години непрекъснат спад, се очаква производството и потреблението да нараснат леко през периода до 2030 г. Производството ще достигне 997 000 тона през 2030 г. в сравнение с 957 000 тона през 2017 г. 
 
Развитие на пазара на овче и козе месо в ЕС (млн. тона)
 
 
Очаква се производството на свинско месо също да се увеличи леко до 2030 г. въпреки благоприятните цени на фуражите. Производството ще достигне 23.6 млн. тона през 2030 г. в сравнение с 23.5 млн. тона през 2017 г. 
 
Развитие на пазара на свинско месо в ЕС (в млн. тона)
 
 
В рамките на месния сектор в ЕС, птичето месо се очаква да достигне най-голямото увеличение в производството, което ще бъде в рамките на 5% между 2017 и 2030 г. от 14,7 млн. до 15,35 млн. тона. Цените обаче ще бъдат подложени на натиск поради засилената конкуренция на световния пазар. Пазарната цена в ЕС се очаква да намалее от 1,804 евро/тон до 1,728 евро/тон през 2030 г.