Европейският съюз (ЕС) потвърди разпределението на финансирането на държавите членки  по Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г. (ОСП 2014-2020) в наскоро публикуваните официални разпоредби, съобщава на интернет страницата си Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

Многогодишната финансова рамка определи общ бюджет за ОСП 2014-2020 в размер на 362.790 млрд. евро по цени от 2011 г., което съответства на 408.31 млрд. евро по "текущи цени" - т.е. с 2% увеличение заради инфлацията. От тези 408.31 млрд. евро, 312.74 млрд. евро са разпределени за Първи стълб, от които, малко над 294 млрд. евро за преки плащания, и 95.58 млрд. евро за съфинансиране на дейностите за развитие на селските райони по Втори стълб.

Разпределянето на директните плащания за бюджетната 2014 година бяха потвърдени отделно още през 2013 г., а тези за 2015 г. и 2016-2020 г., бяха потвърдени в новите регламенти, публикувани в края на декември.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!