Страните от Европейския съюз през първата седмица от август са изнесли за трети страни 280,70 хил. тона мека пшеница, което е с 15,4% по-малко, отколкото седмица по-рано. Изоставането от миналогодишния сезон е намаляло с 10%. От началото на сезона са изнесени 1,175 млн. тона или 37% по-малко, отколкото през миналия сезон, информира агенция Зерно Он-Лайн.

Високи очаквания за реколтата от царевица

Най-големият вносител на европейска мека пшеница остава Алжир, въпреки че в сравнения с миналия сезон доставките в тази страна изостават с 9,3%. Втори по значимост пазар в момента е Саудитска Арабия – там е отчетен ръст на доставките с 26,4%.

През първата седмица на август страните от ЕС са изнесли за трети страни 77,84 хил. тона фуражен ечемик. Това е с 25,6% по-малко, отколкото седмица по-рано. От началото на сезона са изнесени 497,127 хил. тона, което е с 54% повече, отколкото през миналия сезон.

Най-големият вносител на европейски ечемик е Китай. Делът на страната е 63%. Вносът в Саудитска Арабия в сравнение с миналия сезон е спаднал с почти 15%.