До 12 ноември във всички региони на България ще бъдат проведени специализирани семинари в рамките на информационна кампания на Българската агенциа по безопасност на храните (БАБХ) за запознаване на земеделските производители с прилагането на общите и специфични принципи за интегрирано управление на вредителите при земеделските култури и осигуряване на необходимите условия и мерки за прилагането им, научи Фермер.БГ.

 

Старт на кампанията БАБХ даде със семинари във Варна, Добрич и Силистра, през следващата седмица ще бъдат проведени срещи в Шумен, Разград и Търговище. Целта на семинарите е информацията относно основните принципи на интегрирано управление на вредителите да достигне до максимален брой земеделски производители по места, посочиха от БАБХ. На семинара в Добрич Таня Димова от агенцията е представила обстойно Директива 2009/128/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди и приложение ІІІ към нея, прилагането на общите принципи за интегрирано управление на вредителите стават задължителни от 1 януари 2014 г., както и съответствието в новия Закон за защита на растенията. Пред медии Димова е подчертала, че изискванията на Директивата влизат в сила от 2014 г. и общите й принципи стават задължителни за общността.

 

И още, че проектът на Закона за растенията е бил приет от Министерски съвет и е внесен в парламента, но не е ясно, кога ще бъде приет. Експертът от БАБХ посочи още, че текстовете от Директивата целят да се намалят рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху хората и околната среда. Предвижда се също използването на нехимични алтернативи на пестицидите. Заложено е сертифициране на лицата, които боравят с препарати за растителна защита, като сертификатите могат да се отнемат. Определен е и ред за проверки на оборудването за пестициди. Една от важните новости, която касае сериозно Добричка област, е забраната за въздушно пръскане, информира „Нова Добруджанска трибуна“. Такова ще се разрешава само при извънредни случаи и то с писмено разрешение на директора на Областната дирекция за безопасност на храните в Добрич.

 

От местната дирекция са уточнили, че такива изключения са масово нашествие на вредители, превишаване на прага на икономическа вредност, невъзможност да се използва наземна технология, необходимостта от реакция в кратки срокове, както и при пръскане при пресечени местности. БАБХ разпространи и информационна брошура, свързана с въвеждането на новата директива у нас, както и общите и специфичните принципи на интегрираното управление на вредителите.

 

Информация за принципите на интегрирано управление на вредителите и интегрирано производство на растения и растителни продукти земеделските производители могат да получат в Областните дирекции по безопасност на храните или от интернет страницата на БАБХ – www.babh.government.bg

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!