Европейската комисия препоръча на Европейския съвет да стартира преговорите със САЩ по въпросите за урегулиране на отдавнашните спорове за износа на американско говеждо месо, информира meatinfo.

Очаква се поскъпване на свинското и на телешкото месо

Спорът за износа може да бъде решен през следващите няколко месеца, тъй като Европейската комисия взе решение на поиска от Съвета мандат, за да бъдат обсъдени със САЩ настоящите квоти за внос на говежно месо без хормони в Европейския съюз (ЕС).
Съвместното заявление бе посписано през юли от Жан-Клод Юнкер и Доналд Тръмп.

Еврокомисията се опитва да реши някои проблеми, свързани с функционирането на квотите за доставка на говеждо месо, както и да намери изгодно решение, което напълно да съответства на правилата, се казва в съобщение на ЕК.

От там уверяват европейските производители на говеждо месо, че вече съществуващите квоти за внос на говеждо месо, установени в съответствие с Меморандума за взаиморазбиране, ще останат същите и няма да бъде увеличени.

Указаната квота ще продължи да покрива само продуктите, съответстващи на стандартитеза безопасност и висококачествени хранителни продукти в Европа, отбеляза на свой ред Фил Фоган, еврокомисар по земеделието и развитието на селските райони.

Меморандумът за взаиморазбиране между ЕС и САЩ предполага доставка в Европа на 45 000 тона говеждо месо от акредитирани доставцичи, включително от САЩ. В своето предложения Европейската комисия искада задели за САЩ част от съществуващата квота, която в момента е достъпна за износители от други страни.