Превръщането на селскостопанските отпадъци във фураж - научноизследователският проект NOSHAN, финансиран от ЕС — ще открие нови възможности пред фермерите и ще допринесе за намаляване на зависимостта на Европа от вноса на фураж. Това, от своя страна, ще доведе до създаването на нови екологични работни места в областите на събирането и преработването на отпадъците и на производството на фуражи. Реализирането на тази идея ще бъде от особена полза за селските райони, където растежът не е така интензивен като в градовете, а фуражната промишленост е мощна движеща сила на икономиката.
 
„Една трета от храната, произвеждана в света за консумация от човека, се губи или изхвърля — общо 1,3 млрд. тона на година, а голяма част от тези отпадъци се генерират при преработването на храни“, обяснява научният координатор на NOSHAN Монсе Хорба от технологичния център LEITAT в Испания. „Равнищата на изхвърляне на отпадъци са най-високи при плодовете и зеленчуците. Това представлява голямо разхищение на ресурси, включително вода, земя, енергия, труд и капитал.“
 
В рамките на проекта NOSHAN хранителни отпадъци — най-вече плодове, зеленчуци и млечни продукти — ще се превръщат във фураж при ниски разходи и ниска консумация на енергия.
 
Екипът — научноизследователски центрове, университет и предприятия от 6 страни от ЕС и Турция, започна работа по проекта през 2012 г. с извършването на оценка на различни видове отпадъци. Въз основа на това беше създадена база данни с потенциални съставки на фуражи. Когато проектът приключи през 2016 г., екипът вече ще е наясно и кои са най-добрите технологии за извличане и подобряване на всеки вид отпадъци.
 
NOSHAN също така предоставя възможност на европейския земеделски сектор да се развива по по-устойчив начин. Използването на биологични отпадъци като ресурс ще помогне на сектора да намали своето въздействие върху околната среда. Благодарение на процесите, разработени по проекта, земеделските производители ще могат да възстановяват калориите, съдържащи се в изхвърлените храни, и енергията, изразходена за производството на тези храни, както и да намалят значително потреблението си на вода (хранителните отпадъци са свързани с над една четвърт от потреблението на сладка вода в света). 
 
Като се намали необходимостта от отделно производство на фураж, чрез подхода на NOSHAN може да се намали и нарастващата конкуренция между производството на храни и на фуражи — и двете се нуждаят от земя и вода.В рамките на NOSHAN се работи и по извличането от хранителни отпадъци на функционални фуражни съставки, които да се използват за конкретни цели по отношение на животните, като промоция на здравето или предотвратяване на болести. Например, в момента изследователите идентифицират функционални влакнини и пептиди (химични съединения) в отпадъците. Те ще бъдат използвани за разработване на фуражни продукти, предназначени за свине и домашни птици.Безопасността се осигурява чрез интензивен процес на контрол, който обхваща всичко — от суровите отпадъци до крайния продукт. Въз основа на безопасността и техническата и икономическата осъществимост на всеки изследван процес екипът на NOSHAN ще реши кои стратегии и продукти да реализира на пазара.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!