Производството на картофи в Европейския съюз (ЕС) нараства с повече от 5 млн. тона (9%) през 2017 г., достигайки 62,1 млн. тона. Това сочат данни на Института за икономика на селското стопанство и храните, цитирани от www.agroxxi.ru.
 
 
„Франция е най-големият износител на картофи за Европа. Реколтата през 2017 г. се оказа с 15% по-голяма от предходната. Количествата в излишък могат да бъдат насочени към държавите от Южна и Централна Европа и ще окажат допълнителен натиск върху местните пазари. С голям излишък от картофи разполага и Германия, но там има сериозни проблеми с качеството на грудките. Това значително увеличение на реколтата и прекомерно предлагане доведе до сериозно понижаване на цените на суровината в Западна Европа. То е особено актуално за картофите за преработка, но също и за непосредствена консумация”, коментира Веслав Дзвонковски, експерт от института.
 
Само за съпоставка, цените на картофи за промишлена преработка в фючърсните договори за месец април 2017 г. са били под 50 € / тон, докато през предходния сезон по същото време, те са били около 250 € / тон.
 
Ниските цени би следвало да стимулират потреблението на картофи, но спадът им в търговията на дребно през последните месеци не е предизвикал ръст в търсенето, сочат още данните.