Европейският парламент (ЕП) на свое заседание на 6 февруари ще подложи на гласуване и обяснения на вота на Резолюция по прилагането на регламента на Комисията за прилагане от 13 декември 2013 г. година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от свине, овце, кози и домашни птици. Докладчик от Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните е Матиас Гроте, информират от ЕП.

 

В резолюцията се посочва, че ЕП взема предвид действащите нормативни разпоредби относно посочването на страната на произход или мястото на произход за прясно, охладено или замразено месо от селскостопански животни и на тази база счита, че регламентът на Комисията за прилагане превишава изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2011. От ЕП призовават Комисията да оттегли регламента за прилагане.

 

В мотивите е записано още, че ЕП призовава Комисията да изготви преработена версия на регламента за прилагане, която следва да включва задължително изискване за етикетиране за указване на мястото на раждане, както и на отглеждане и клане, за необработено месо от свине, домашни птици, овце и кози в съответствие с действащото законодателство в областта на етикетирането на произхода на говеждото месо. В документите, които ще влязат утре в пленарна зала, е записано още, че ЕП призовава Комисията да премахне всички дерогации в регламента за прилагане за мляното месо и обрезките. След заседанието и дебатите по резолюцията, тя трябва да бъде представена на ЕК и на правителствата на страните-членки на ЕС.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!