Поносими цени на храните, жизнени селски региони и процъфтяващи общности на производители – това са основните цели, които си поставя обновената европейска политика за селското стопанство. Промените в законодателството Общата селскостопанска политика (ОСП 2014-2020 ) ще да бъдат окончателно одобрени от Европейския парламент (ЕП) на 20 ноември, съобщават от пресцентъра на ЕП.

На 19 ноември Парламентът одобри разходите за селското стопанство, които представляват около една трета от дългосрочния бюджет на ЕС и затова преговорите относно реформата на европейската политика в тази област вървяха успоредно на дискусиите относно финансовата рамка за периода 2014-2020 г.

[news]

Окончателното гласуване в Парламента относно седемгодишния бюджет също ще се проведе по време на пленарното заседание през ноември.
 
Парламентът, Съветът и Комисията сключиха политическо споразумение за бъдещето на селскостопанската политика на ЕС на 26 юни 2013 г. Комисията по земеделие подкрепиха договореностите на 30 септември.

Реформираната ОСП 2014-2020 ще започне да се прилага реално през 2015 г. тъй като тази реформа е първата, която се договаря между Съвета на министрите в областта на земеделието и Европейския парламент, в рамките на 28 вече страни-членки.
 
Прилагането на схемите за национални доплащания в следващия програмен период, разписано в ОСП 2014-2020, е за намаляващ бюджет и в определени параметри. При намаляването на директните плащания е предоставена широка гъвкавост за страните-членки. Това, което е задължително, е директните плащания над 150 000 евро да бъдат намалявани с най-малко 5%. Гъвкавостта за държавите-членки е във възможността преди прилагане на намалението да бъдат приспаднати разходите, които земеделските производители са извършили реално – за заплати, осигуровки и данъци, свързани с труда им, но само за земеделска дейност.
 
Много важен момент при прилагането на схемите за национални доплащания до 2020 г. е това, че на всяка държава-членка е дадена възможност сами да определят стъпките на намаляване на плащанията. Експерти от МЗХ обясняват, че стъпката не е фиксирани 5%, а минимум 5% за сумите над 150 000 евро. Оттам насетне държавите-членки сами могат да решават точният размер на стъпките за намаляване на бюджета по схемите за национални доплащания.
 
Обвързаната подкрепа в новия програмен период 2014-2020 г. ще е в размер на 15% (13+2) за конкретни сектори с цел поддържане размера на производството в определени райони или сектори, които са със затруднения или пък такива, които са особено значими от икомическа или екологична гледна точка за определени райони на страната.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!