Европейският парламент ще гласува днес многогодишният бюджет на Европейския съюз за периода 2014-2020. Това е първият в историята на Европейския съюз многогодишен бюджет, който е по-нисък в сравнение с предходния.

Въпреки че политическо споразумение за многогодишната финансова рамка на ЕС за 2014-2020 г. беше сключено още през юни, Парламентът отложи гласуването си по темата, докато не бъдат изпълнени поставените от него условия.

Те включваха по-голяма гъвкавост, позволяваща пренасянето на средства от едно перо в друго, затваряне на дупките в бюджета за 2013 г. и създаването на работна група за търсене на начини за модернизиране на системата за приходи от собствени ресурси в бюджета на ЕС.

[news]
Кризата, заради която средствата бяха орязвани с близо 4%, наложи и нови правила за отпускане на селскостопанските субсидии, както и на парите за политиката на сближаване, на които разчитат по-бедните страни и региони.

Бюджетът за следващите 7-години е разчетен за плащания на стойност 908 милиарда евро, най-много от тях – близо 38 на сто, ще отидат за селско стопанство, други 34 процента ще бъдат инвестирани в кохезионна политика, посочва БНР.

За да ги получат обаче отделните страни ще трябва да имат стратегии за развитие на съответните сектори и разчети за очакваните икономически и социални резултати, които после ще отчитат пред Европейската комисия.

Нов момент е, че неспазването на фискална дисциплина ще може да се наказва със спиране на част от европейското финансиране. То занапред ще трябва да генерира най-вече икономически растеж и работни места, да подпомага малкия и средния бизнес, да стимулира перспективни отрасли като информационните и комуникационни технологии.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!