Възстановяването на българското селскостопанско производство на нивата от 1984 г.  би увеличило приходите от експорт на страната ни с 10 милиарда евро или с 50%. Това се посочва в доклад на Алекс Алексиев, председател на Центъра за Балкански и Черноморски изследвания в София.

Животновъдство:
Ако през 1984 г. в страната ни са произвеждани 98 133 т. овче месо, то през 2011 г. количеството пада до 10 455 т. По отношение производството на овче мляко, през 1984 г. сме произвеждали 324 075 тона, при 89 296 тона през 2011 г. Експортният потенциал по отношение на овчето месо и мляко за 2011 г. се изчислява на 760 млн. евро.графика на ФАО за броя отглеждани овце в България от 1960 г. до сега

По отношение производството на говеждо месо и краве мляко също е налице значителен спад. Произвежданото количество говеждо в България е достигало 132 375 тона (1984 г.) при 26 280 тона през 2011 г. Експортният потенциал по отношение на месо и мляко през 2011 г. се равнява на 876 млн. евро. Значителен е спадът и при производството на свинско месо – 334 933  тона през 1984 г. при 71 406 тона през 2011 г.  Експортният потенциал на страната ни при свинското месо е 527 млн. евро през 2011 г.

Плодове и зеленчуци:
Що се отнася до производството на плодове и зеленчуци, спадът отново е значителен. Ако през 1984 г. страната ни е произвеждала 1 119 710 т. грозде , то през 2011 г.  производството достига едва 243 839 тона. Експортният потенциал през 2011 г. се равнява на 1,3 млрд. евро. Драстичен е спадът и при производството на домати – от 904 784  тона през 1984 г. до 103 145 през 2011 г. Пиперопроизводството също намалява – при 246 741 тона произведен пипер през 1984 г. до 66 298 тона през 2011 г. Възможности пред производството на български плодове и зеленчуци също има, посочва в доклада си Алекс Алексиев.

Потенциал за развитие на овцевъдството:
България има потенциал за отглеждане на овце. На първо място страната ни разполага с добри пасища – 56% от релефа се състои от хълмове и ниски планини; 27% от използваната земя представлява пасища (около 1,6 млн. хка); средното годишно ниво на валежите е над 60 см, разпределени сравнително равномерно, се посочва в доклада. Наред с това овцевъдството има хилядолетна история по нашите земи – от древните траки до съвременните институти, които се занимават с овце. На трето място Алексиев посочва готовите пазари, които страната ни има по отношение на търсенето на вълна, сирене, месо в България, Западна Европа и Близкия Изток.  

Насърчаване на инвестициите чрез:
Купуване на земя, подходяща за паша и отдаването ѝ под наем на животновъдите;
Договаряне на ипотеки и споразумения за оперативни лизинги; 
Сключване на дългосрочни пазарни споразумения;
Обновяване на българските проучвания в областта на агросектора и ползване на чуждестранен опит.
Търсенето на плодове и зеленчуци нараства също толкова колкото и търсенето на животински продукти. България може да съживи успешно и двата сектора; ако се възстанови производството на грозде и домати, то може да генерира 3 милиарда евро печалби годишно; ако възстановим и производството на ябълки и пипер, то можем да генерираме 1 млрд. евро годишно.

Очаквайте интервю на Фермер.БГ с Алекс Алексиев!
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!