Пет експертни комисии, които да разглеждат жалби на земеделските производители, ще бъдат сформирани в Министерството на земеделието и храните, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Жалби, свързани с прилагането на Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд рибарство ще включат експерти от следните дирекции на МЗХ „Животновъдство”, „Растениевъдство”, „Развитие на селските райони” , „Наблюдение, координация и административен контрол на Разплащателна агенция”, „Директни плащания и пазарна подкрепа” и Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения”.

Комисиите ще разглеждат жалби и ще изготвят мотивирано становище за всяка от тях, като могат да изискват предоставяне на материали и справки по комплектоване на жалбите от ДФ „Земеделие”, административните звена на МЗХ и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министерството.

 

***
Отново публикуваме имената и телефоните на експерти от Държавен фонд „Земеделие”, към които да поставяте своите питания:

Програма за развитие на селските райони ПРСР 2007-2013
1.    Боряна Алексова Сектор „Договориране” 02/8187332
2.    Никола Гергински Сектор „Договориране” 02/8187178
3.    Ралица Банчева Сектор „Оторизация на плащанията” 02/8187430
4.    Анетка Милева Сектор „Оторизация на плащанията” 02/8187406


Директни плащания на площ

1.    Анатолий Язаджиев 02/8187598
2.    Гергана Стоянова  02/8187591
3.    Христо Христов 02/8187592
4.    Славена Тодорова 02/8187552
5.    Николай Горов 02/8187592

Инвестиционни схеми за подпомагане
Пламен Василев 02/81 87 232

Мляко – Млечни квоти, Училищно мляко
Атидже Алиева 02/81 87 506

„Полски култури”
- интервенционно изкупуване на обикновена /мека/ пшеница, ечемик и сорго;
- съхранение на интервенцинно изкупени полски култури;
- продажби на интервенционно изкупени полски култури;
- благотворителни операции.

Христина Карамфилова 02/81-87-612

„Плодове и зеленчуци”

Чавдар Маринов 02/81 87 528

„Месо и пчеларство”
Петя Йорданова  02/8187695

„Промоционални програми”
Любомир Малчев 02/8187 503

„Захар”
Кристина Димова, Зора Димитрова 02/8187524
 
„Търговски механизми”
- лицензии за износ извън ЕС за продукти от растителен произход
- лицензии за износ извън ЕС за продукти от животински  произход:
 
1. Аглика Гайдарова 02/8187530
2. Петя Янева 02/8187532