Всичко, което очакваме от бъдещото развитие на земеделието в нашата страна, са големи предизвикателства. Те са по отношение на  опазването на растителните видове, на биоразнообразието. 

На какво може да се дължат абортите при конете и как да противодействате?

Навлизането на инвазивни нови видове вредители, на нови видове растения и плевели, на нови технологии и внедряването им в аграрния сектор, създават големи предизвикателства за нас за опазването на растителните видове, здравето на животните и на хората. Това каза проф. Георги Георгиев, директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) по време на конференция за здравето на растенията. 

“В днешно време ние сме изправени пред това да създадем хармоничен свят за развитието на българското земеделие, а оттам и изхранването на населението и осъществяването на принаден продукт, който да бъде овеществен в БВП на страната и с печалба”, посочи професорът. 

Той отбеляза, че влагането на новите технологии ще бъде голямо предизвикателство за намаляването на използването на пестициди, торове, и влизането ни в онези параметрите, които ни предлага Зелената сделка. 

“Това налага широко използване на съвременната наука. България има голямо поле за развитие на биологичното земеделие, но то трябва да бъде поставено в рамките на новите изисквания, на новите нормативни документи”, добави проф. Георгиев. 

Гост на конференцията бе и зам.-министърът на земеделието доц. Янко Иванов. 

Той обърна внимание на проблемът с опазването на опрашителите и посочи, че загубите в земеделието при липса на опрашване биха били драстични. 
“Очевидно е, че проблемите, свързани с отглеждането и опазването на растенията са многобройни. От особена важност е разглеждането и решаването на проблеми, свързани с икономически важните вредители по земеделските култури и подходите за техния контрол, употреба на продукти за растителна защита, както и това да се извършва с оглед на опазване на екосистемите и биоразнообразието, създаване на нови устойчиви сортове култури, като средство за получаване на повече земеделска продукция с по-малко химическа намеса”, каза доц. Иванов.