Има голям интерес само към комасирани парцели, където има мелиорация, но не знаем тази промяна кои земи ще засегне – дали от частноправен характер или държавните земи, защото общинският поземлен фонд в момента има забрана за продажба на земеделски земи, независимо дали са български граждани или чужди инвеститори и затова този проблем със земеделската земя е много чувствителен.
 
 
Ние не знаем дали това няма да доведе до ощетяване на всички българи. Това каза председателят на българската асоциация на собствениците на земеделски земи Стайко Стайков по повод на законодателните промени в Закона за насърчаване на инвестициите, предложени от министъра на икономиката Емил Караниколов.
 
От асоциация ще настояват да има детайлни уточнения на законодателната инициатива, за да няма дискриминационен елемент спрямо българските инвеститори.
 
„Ако земите могат да бъдат купувани само от чужденци, а не и от българи, ще доведе до много въпроси. Например, как стои въпросът с Общинската поземлена собственост (ОПС). Има достатъчно земеделска земя, която министър Караниколов подчерта, че ще бъде разрешено на чужденци да закупуват при определени условия.
 
 
Ако има нови условия, те трябва да бъдат уточнени и земята е един актив, към който в момента има голям интерес и от български физически и юридически лица и ако могат само чужденци да получават такива сертификати, това ще доведе до голям проблем между българските и чуждестранните инвеститори“, каза Стайков пред БНР.
Той добави, че браншовата организация не е била уведомена за този законопроект и не са правени уточнения и с други организации в сектора.
 
 
„Трябва да се стигне до консенсус, който да е добър за България, а след това за чужденците. Не бива да сме против чуждите инвеститори, но да не го правим за сметка на българския фермер“, отбеляза Стайков.
 
Доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания към БАН уточни, че в европейските документи е записано, че държавата трябва да налага ограничение върху продажбата на земеделски земи. По думите му, според документите на Европейската комисия трябва да има реципрочност при продажбата на земеделски земи на чужденци.
 
„Ако българин иска да си купи земя във Франция, трябва да може да го направи при същите условия, при който французин може да си купи у нас“, каза доц. Боюклиев и добави: „Трябва да се въведат правилата, които има в другите европейски страни. Имам чувството, че това са маневри, за да продължат да изкупуват земи. Изкупува се масово земя, така като се изкупуват чушки и домати от дворовете на хората. Имам усещането, че се прави всичко възможно, за да завърши този процес на концентрация на земеделската земя, а ние нямаме нищо по-скъпо от нея“.