Днес, 6 август, от 13 ч. в Добрич ще се проведе кръгла маса по актуалните проблеми на аграрния сектор. Форумът е в рамките на международното изложение „Селското стопанство и всичко за него” и в него ще участват и много от експертите на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

 

По време на кръглата маса ще бъде представено изпълнението на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., прилагането на държавните помощи, директните плащания и селскостопанските пазарни механизми. Експертите от ДФЗ имат готовност да отговарят на въпроси на кандидатите по програмите, схемите и мерките, които институцията администрира.

 

Атанас Добрев, изп.-директор на ДФЗ, заяви категорично, че налага практиката служителите на ДФЗ вече да бъдат сред земеделските стопани, сред агробизнеса и представителите на общините, за да им оказват нужното съдействие.

 

Преди седмица се проведе и първата работна среща между ръководството на ДФЗ и представители на браншовите аграрни организации, на която Добрев пое ангажимент такива срещи да са регулярни и на тях да се обсъждат и да се търсят решения на актуални проблеми на агросектора.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!