Производството на мляко в страната се свива през първите месеци на 2013 г., сочи анализ на МЗХ. Това свиване може да се обясни с високите цени на фуражите, довели до адаптиране на дажбите от част от стопаните, а оттам и до намаление на добива на мляко.

В същото време експертите посочват, че се очаква стабилизиране на животновъдството в страната, включително и на сектор мляко. Под натиска на високото производство в световен мащаб, през маркетинговата 2013/14 година се очертават съществено по-ниски цени на зърнените култури, което ще окаже благоприятно влияние на животновъдния сектор.

В резултат на затрудненията за осигуряване на фураж в началото на годината и леко намаление на броя на млечните крави, през 2013 г. се очаква производството на краве мляко да се свие с около 2-3% спрямо предходната година, се посочва в анализа. 
[news]
Производството на козе мляко през 2013 г. се предвижда да се задържи на нивото от предходната година, а това на овче и биволско мляко може дори леко да нарасне.  

Освен по-ниските цени на фуражите през втората половина на годината, основание за прогнозираното стабилизиране на тези подсектори са наблюдаваното пренасочване от производството на краве към други видове мляко и прилаганите схеми за национални доплащания и специфично подпомагане. Така, общият добив на мляко в страната през 2013 г. се очаква да бъде малко под нивото от предходната година, се посочва в анализа.

Експертите предвиждат към края на годината броят на млечните крави да отбележи лек спад до около 280 – 285 хиляди. Очакваното намаление е главно за сметка на част от дребните стопанства, които изпитват затруднения да приведат фермите си в съответствие с европейските изисквания за добив на качествена млечна суровина, както и да реализират продукцията си на приемлива за тях цена, тъй като по принцип са по-нискоефективни. Отпадането на по-съществен брой стопанства до края на годината може да бъде ограничено от очакваното удължаване на срока на дерогация за България по отношение на хигиенните изискванията на ЕС при добива на краве мляко.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!