През следващите 10 години реалните цени на селскостопанската продукция ще падат, което ще бъде обусловено от ръста на производството и препълнените складове, информира Стефан Хубертус Гей, представител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към ООН, пише изданието The DairyNews.

При проверки на храните – всеки десети обект има проблем!

Очаква се годишно понижаване на реалните цени практически на всички видове земеделска продукция. Изключение ще прави сухото обезмаслено мляко, при което всяка година се регистрира ръст с около 1%. Положителна прогноза има и за сухото пълномаслено мляко.

Цените на основните видове млечни продукти дори и да растат до 2027 г., то ще бъде незначително. Ще има достатъчно значителна разлика на цените на млечната мазнина и другите компоненти на млякото.

Световното търсене на всички видове земеделска продукция ще отслабне на първо място заради понижаване на потреблението на средно на човек от населението. Най-значителен спад на потреблението се окачва в сегмента „Растителни мазнини". Единственият сектор, който ще отчете ръст на потребление средно на човек от населението, е „Пресни млечни продукти".

Ръстът на този сегмент ще се дължи на азиатските страни – на първо място Индия и Пакистан, които съществено ще увеличат производството на сурово мляко и съответно производството на млечни продукти.

Европейският съюз и Северна Америка на свой ред ще намалят потреблението на пресни млечни продукти. Увеличение на потреблението се очаква да има при преработените продукти от мляко.

Прогнозите са, че ръстът на производството и повишението на потреблението ще вървят горе-долу с еднакво темпо  - главно благодарение на Индия и Пакистан. В ЕС и САЩ ще се запази излишък от продукция, който ще бъде компенсиран с търсене от страна на азиатските страни.