За Кампания 2021 фермерите кандидатстват за директни плащания по 25 схеми в 4 направления. Ако не се пререгистрират обаче по Наредба 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, те ще изгубят парите, на които разчитат.

Изтеглете електронния вариант на Анкетен формуляр и Анкетна карта

Въпреки че пререгистрацията започна още на 1 октомври 2020 г., последните два месеца до 11 юни ще са най-натоварени за службите по земеделие. 

„Фермерите се бавят с пререгистрацията си по Наредба 3, като причина за това е липса на необходимите документи“, посочи Йорданка Гочева, директор на Областна дирекция „Земеделие“ в Кърджали, за БНР. 

Една от причините за това забавяне е, че все още не всички са се снабдили с необходимото правно основание. 

„Затова те все още не са наясно кой ще се регистрира като земеделски стопанин по Наредба 3, кой ще бъде осигурен“, обясни Гочева.

Друг фактор е сключването на едногодишни и многогодишни договори между фермери и общините за земите от общинския поземлен фонд.

„Там също се наблюдава изоставане в този процес. Всичко това бави земеделските стопани да бъдат снабдени с необходимите документи, които доказват правото за ползване на обработваните от тях площи“, уточнява експертът.

Междувременно Кампанията за подаване на заявления за директни плащания продължава. За да не се събират много хора на едно място, се правят и консултации по телефона.

„Кандидатите могат да уточнят предварителните данни по телефона със съответния служител. Служителят да стартира заявлението, да го регистрира, да се уточнят площи, животни, схемите, за които се кандидатства. Когато заявлението е вече готово, земеделският стопанин ще бъде повикан от служител на Общинската служба по земеделие за конкретна дата и час за явяване“, обяснява директорът на ОДЗ.

Много е важно заявлението да бъде подписано на място, иначе няма да се счита за валидно.