Огромен е интересът на фермерите към отворените приеми по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански  продукти” и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани”  от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020г.
 
 
Това показват наблюденията на Цветомир Генчев, директор на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (РА)-Плевен. Областта е втората по големина на земеделските площи в страната след Добрич.
 
Всекидневната работа със стопаните го убеждава, че фермерите все по-добре познават различните възможности за подпомагане от държавата и от европейските фондове.
 
Добър знак е, че се забелязва успокояване на кандидатите във връзка с използването на електронния портал ИСУН 2020 - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България – 2020.
 
Хората разбраха, че получаването на квалифициран електронен подпис не е трудно и при работа с него се свиква бързо, смята областният директор. От огромно значение според него е възможността фермерите да използват помощта на Областните служби за съвети в земеделието. Специалистите там дават безплатни консултации, изготвят проекти и помагат при затруднения в работата с платформата ИСУН 2020.
 
 
Като цяло, електронният подпис вече не изглежда толкова страшен за фермерите. "Достатъчно е земеделският стопанин да започне да работи с електронната система ИСУН, за да осъзнае, че тя предлага изключително много улеснения за бенефициентите", коментира Генчев. Неговите наблюдения са, че земеделците все по-свободно да боравят с техниката, нямат сериозни притеснения.
 
ИСУН дава възможност на кандидатите за подпомагане да не се редят на опашки при подаване на заявления, да не пътуват до областните служби, да не обикалят излишно различни кабинети.
 
„В същото време, както и досега, оставаме на разположение за въпроси от фермерите. Електронната система не означава, че стопаните вече не могат да се срещат със специалистите от ДФЗ – РА или от общинските служби „Земеделие“, обясни Генчев.
 
 
Натрупаните от него наблюдения може да са много полезни за фермерите. Основното според областният директор е бенефициентите стриктно да изпълняват своите планове.
 
„Нека да не мислят, че когато подадат едно заявление и вземат помощта от ДФЗ, нещата приключват. Или когато получат първото плащане, всичко вече им е гарантирано. Просто нека да бъдат изрядни земеделските стопани, да развиват своите стопанства и да бъдат успешни“, каза той.
 
Работата го е срещала и с фермери от другата крайност – хора, които са толкова респектирани от строгите правила и проверките, че не смеят да подадат документи за подпомагане. „Моят съвет към тях е да кандидатстват. Да търсят информация, да искат помощ и да работят“, подчерта Цветомир Генчев.
 
Младите фермери показват, че са добри стопани и работят с перспектива за развитие. „Интересното е, че младите хора са много грамотни, а по-възрастните умеят да намират решения“, забелязва Генчев.
 
 
„Постоянно идват бенефициенти в ДФЗ, отправят своите въпроси. Съответно ние даваме експертни мнения и съвети към тях, за да бъдат успешни земеделци“, допълни той. В същото време не бива да се забравя, че ДФЗ подпомага бенефициентите, но не прави бизнеса вместо тях.
 
През годините получателите на субсидии натрупват много полезен опит, изграждат култура за спазване на правилата и отчетност. „Част от бенефициентите ни вече управляват доста средства, които ДФЗ им е изплатил“, отбелязва Генчев.
 
Важен въпрос за всеки фермер е да мисли за своето развитие. „Бенефициентите трябва да бъдат изрядни земеделци, да прилагат схемите и мерките, които ние администрираме, но трябва също да мислят и за бъдещето и за мащаба. Да могат да бъдат конкурентоспособни на пазара и стопанствата им да се развиват“, казва областният директор.
 
На кампанията тази пролет Областната дирекция на ДФЗ - РА в Плевен посвети специален Ден на отворените врати. Интересът към него беше много голям. Засега стопаните са в процес на подготовка на своите заявления и на бизнесплановете за кандидатстване. А за всеки бенефициент е полезно да знае, че ако е коректен, ДФЗ винаги има възможност да му помогне в трудна ситуация.