Не бива да се хиперболизира проектът на Наредбата за изкуствено създадени условия. Заговори се за индикаторите и стана нещо страшно. Това, което се цели с нея обаче са няколко неща: срокове, яснота, публичност. Това каза Цветомира Стайкова, директор на дирекция развитие на селските райони, по време на Шестата национална среща на АЗПБ в Златни пясъци.
 
 
„На 3 януари беше обнародван ЗСПЗЗ. В него въведохме някои нови моменти и процедури, като предварителен ранкинг, подаване на възражения, предварителна оценка на критериите за подбор. Процедурата, която и до момента е прилагана просто намери своето нормативно изражение“, коментира Стайкова.
 
Тя припомни, че редът на обработка на проектните предложения сега е малко по-различен, тъй като касае прилагането на ЗУСЕСИФ и подаването на документи изцяло чрез ИСУН. 
 
В двумесечен срок от влизането в сила на измененията се издадоха две нови наредби – Наредба за реда и условията за плащане на проектите и Наредба за изкуствено създадените условия, която е пусната за обществено обсъждане.
 
„Преди и сега задължение е да се следят как се изразходват европейските средства и също така какви са потенциалните случаи за
злоупотреба с парите, за да достигнат тези средства до земеделците. Нищо ново не се е случило и няма да се случи. Това, което целим с издаването на този нормативен акт е правилата да достигнат до вас, фермерите, и това какви са процедурите, сроковете, които се следват и да бъдете известени, както и да имате яснота какво се случва, ако има нередност“, добави тя.
 
Браншът обаче не е на това мнение. Производители изказаха своите притеснения.
„Проектонаредбата създаде напрежение. Чудесно е да има прозрачност, но ние няма да се съгласим тези индикатори да бъдат пост фактум и по волята на някой чиновник. Ние сме на терена и искаме сигурност, а в този вариант проектонаредбата не ни дава такава. В закона е фиксирано, че ще има наредба – въпросът е каква ще е тя“, каза Мариела Йорданова, член на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).
 
„Даваме си сметка и че досега сте следвали някакви критерии, с цел неизточване на европейски средства, но в същото време хора, които не са направили опит за измама са потърпевши. Ние ще ви помогнем в изготвянето, ако трябва ще се съберем целия бранш и ще ви дадем едно общо становище. Надявам се, че ще успеем да направим такава наредба, която да помага на администрацията, но да ни даде и спокойствие и ние да си вършим работата“, коментира Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.
 
За изкуствено създадени условия ще се смятат резултатите от „действия или бездействия на юридически или физически лица, които са извършени за получаване на предимство, с цел набавяне на облага в противоречие с Европейското законодателство“, гласи определението в проекта.
 
 
На оценка подлежат всички кандидати и реални получатели на субсидии по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.), Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) и по схемите за директни плащания, включени в заявлението за подпомагане по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП.
 
Установяването на изкуствено създадените условия ще се извършва въз основа на индикатори за лична, правна, икономическа, външна или структурна свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители по мерките или подмерките на двете ПРСР и схемите за директни плащания.
 
Неприключилите в тримесечният срок от влизането в сила на наредбата досегашни производства ще бъдат довършени при условията и реда на новата наредба. 
Общественото обсъждане на проектонаредбата продължава до 15 март.