Иновациите са в основата на бъдещото развитие и прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП). С особена сила това важи за политиката за развитие на селските райони в България. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на 11-тата Конференция за развитие на селските райони на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Единбург.
 
 
По думите й именно в тези райони, през последните години интересът към трансфера на знания и иновации и въвеждането на нови високотехнологични решения в производството, расте. 
 
„Изправени сме пред редица проблеми, които изискват новаторски решения. В съвременния свят, подходи прилагани в миналото в редица случаи вече не предоставят очаквания резултат“, подчерта  зам.-министър Василева на форума.
 
По време на конференцията бяха обсъдени значението на технологичните промени, създаването на работни места и икономически възможности чрез иновации и устойчивост на селските райони, както и иновационни решения за екологични и социални предизвикателства.