Готвените законодателни промени в подпомагането на земеделските производители предвиждаха орязване на субсидии за некоректни наематели на частни площи. На този етап предложението е оттеглено, защото има недоизяснени законови пречки, обясни пред БНР Лилия Стоянова от Дирекция "Поземлени отношения и комасация" в Министерството на земеделието (МЗХГ).

Обвързването субсидии-ренти: За и против

След обсъждане  в парламентарната Комисия по земеделие вносителите са оттеглили текстовете си заради необходимостта от по-широко обсъждане, става ясно от думите на експерта.

Въпросът е сложен, защото става дума за частно-правни отношения по други закони - за арендата и за задълженията и договорите, в които не е предвидена административна намеса при уреждането на отношенията между страните, заяви Стоянова.

По думите ѝ дебат по предложението предстои и то все още е актуално. Тя смята, че такава мярка може би ще има известен дисциплиниращ ефект върху некоректни наематели. Стоянова припомня, че такива ползватели има всяка година, но техният процент не е голям.

Административно сега земеделското министерство не може да се намесва в ситуация на некоректност при изплащането на наеми и аренди.

"Сред мотивите на вносителите на предложението е това, че хората трудно се ориентират в правната материя и срещат трудност в прекратяването на такива договори. Много от договорите се сключват с възрастни хора, които не знаят как да прекратят тази некоректна практика", поясни Стоянова. 

Тя обясни, че за земите от държавния и общински поземлен фонд ведомствата прекратяват подобни договори, докато при частните собственици на наемодателите им е трудно да предприемат тази стъпка. Финално се получава, че независимо че наемателят не си плаща, договорът продължава да действа.

Агри.БГ също потърси различни гледни точки. Докато Стайко Стайков от БАСЗЗ подкрепя предложението за обвързване на субсидиите с изплатената рента, според фермери от Добруджа тя е пореднато недомислие.