Новите екологосъобразни технологии за растителна защита при производството на зърнени култури. Това беше темата на семинар, организиран от Националната служба за съвети в земеделието. Той се състоя в стопанството на Светла Стоянова в село Горна Митрополия. 
 
 
Целта на демонстрацията беше разпространение на знания за използването на нови екологосъобразни технологии за растителна защита при производството на зърнени култури;
 
По време на демонстрацията бяга представени специални буферни цветни ивици за опазване на биоразнообразието и пчелите, „дървени хотели" за земни пчели, както и екологосъобразни методи за използване на материали за растителна защита и пестициди (включително безопасна употреба на опаковките), съобщиха от службата за съвети в земеделието. 
 
Демонстрационното събитие беше един от двата избрани казуси (конкретни практически случаи) за демонстрационни дейности на пазарни стопанства в България по Проект „Взаимно обучение: достъп до иновации чрез демонстрации (Peer-to-peer learning: accessing innovation through demonstration)” (проект PLAID) финансиран по Програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020".