На 15 февруари Министерството на земеделието ще представи преработен вариант на проектите на някои вече представени интервенции. Една от тях е Екосхема за засилена диверсификация на културите, поддържане на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни. 

Непроизводствените площи по ДЗЕС 9 – поредната ябълка на раздора

Ето кои предложения на бранша бяха приети и какви ще са изискванията към фермерите след 2022 г. Правим уговорката обаче, че това не е окончателен вариант.

По настояване на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) като допустими култури по екосхемата са добавени многогодишни ароматни и медицински растения. Тук става дума за традиционни за страната ни растения като: лавандула, резене, мента, риган, маточина, валериана, жълт кантарион, чубрица, салвия, хизоп.

Раздробяване и оставяне на вегетативна маса при резитба също е включена като добра земеделска практика. Целта е да се подобрят свойствата на почвата, да се защитят от водна и ветрова ерозия и да се намали водният дефицит. Така се мотивират от министерството, а предложението идва от Българска асоциация на малинопроизводителите.

С новите допълнения проектът на интервенция придобива следния облик.

Земеделските стопани прилагат на допустимите площи земеделски практики, които са полезни за климата и околната среда от следния списък:

1.    На обработваемите земи и/или площите, заети с медицински и ароматни култури, се прилага засилена диверсификация на културите.

•    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури до 9.99 ха. Тук има най-малко 2 различни култури, като основната не превишава 95%.

•    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури, между 10 и 30 ха. В този случай различните култури са най-малко 3. Основната култура не заема повече от 75%, а двете основни обхващат заедно не повече от 95%.

•    Земеделски стопанства с обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури, над 30 ха. Различните култури са поне 4. Основната култура не заема повече от 75%, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 95%.

За целите на настоящото изискване „култура“ означава: 

а) култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите; 
б) култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae; 
в) оставена под угар земя; 
г) треви или други тревни фуражи.

Зимните и пролетните култури се разглеждат като различни култури, дори когато са от един и същи род. Държавен фонд земеделие (ДФЗ) изчислява дяловете на различните култури за периода от 15 май до 15 септември на годината на кандидатстване.

2.    В трайните насаждения се извършва раздробяване и оставяне на вегетативна маса (клони и лозови леторасти) с цел оставяне на мулч при резитба.

3.    Постоянно затревените площи се поддържат екстензивно с пасищни животни – от 0,3 до 1 ЖЕ/ха, минимум 60 дни през съответната година.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg