Пореден опит за административно и финансово обременяване на земеделските стопани - този път по отношение водената отчетност за опаковките от препарати за растителна защита. За това разказа пред Агри.БГ председателят на Националаната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Костадин Костадинов

Костадин Костадинов: Казусът с правните основания в Кампания 2021 засяга 4000 парцела

От 1 януари тази година беше пусната Национална електронна система за отпадъци на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). И до момента тя не е заработила.

Костадинов обясни, че законодателството в тази област е от 2003 г. и оттогава са правени редица промени. Едно от изискванията е, че земеделците трябва да се регистрират в тази система с електронен подпис и да водят отчетност на използваните в производството им опаковки от препарати за растителна защита (ПРЗ). 

От НАЗ са проучили каква е практиката в тази област в други европейски държави, сред които Германия и Франция, където подобни изисквания липсват.

И към момента земеделците водят отчетност на използваните опаковки от ПРЗ. Отпадъците от пластмасови опаковки от пестициди се събират по време на две кампании годишно (пролет и есен) от специализирана фирма, която има сключени договори със земеделските стопани.

По думите на Костадинов "тази година, на базата на този закон, се появи още една фирма, която иска допълнително по 200 лв. на производител, за да води отчетността на използваните опаковки”. Това оказва ненужен натиск върху земеделските производители. “Видя се още една възможност да се вземат едни пари от земеделците. Надяваме се, че проблемът ще се реши и активно работим за това”, коментира председателят на НАЗ.

В края на миналата седмица от Асоциацията, съвместно със Земеделското министерство са внесли в Екоминистерството своите предложения за промени. Какво е постигнато в преговорите с МОСВ към момента - срокът за вписване в този регистър на земеделските производители е удължен от 1 юли на 31 септември 2021 г.

Впоследствие от НАЗ очакват да се направят промени за пълно отпадане на изискването за регистрация в Национална електронна система за отпадъци на земеделските стопани.

Контрол по отношение на отпадъците се извършва и в момента. Земеделските производители водят дневници за растителна защита. В тях подробно описват препаратите, които използват. Всяка година тези дневници подлежат на проверка - от Националната служба за Растителна защита се изискват договорите и протоколите за предадените опаковки.