Със скандали между животновъди, еколози от неправителствения сектори и чиновници от Министерството на околната среда преминава срещата за проблемите с новите годишни планове за паша в националните паркове, според които броят на говедата, пашуващи там, ще намалеят с 9 000.

Задължителни ли са условията в становището по екологична оценка за изпълнение от органа по околна среда? Питат животновъдите. А отговорът е еднозначен - "задължителни са и моля да ги приложите, и да ги спазите. Това искаме", коментираха еколозите.

Вижте повече във видеото.