Екологични организации изразиха загриженост за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020, отношение на въздействието на селското стопанство върху околната среда и климата, съобщиха от Областната дирекция „Земеделие“-Кюстендил.

 
 
Опасенията им са насочени към делегирането на избора на  приоритетите на държавите членки в националните планове, в това число и намаляване на част от екологичните цели на ОСП. Според екологичните организации, това може да се избегне само като всички цели в областта на климата и околната среда бъдат задължителни за всички държави членки, призовавайки Европейската комисия да запази поне настоящите нива на средства от Първи и Втори стълб на ОСП за такива цели.
 
Еколозите искат още изпълнителната власт на ЕС да отдели достатъчно време и ресурси правилно да оценява националните планове и да гарантира тяхната екологична адекватност. Правилата трябва да бъдат разработени така, че да гарантират, че държавите членки използват ясна научна методология при изготвянето на плановете си, което е от решаващо значение за успеха на обещаната промяна от фокуса върху разходите, към фокуса върху ефективността.