Европейската комисия публикува регламент за забрана на употребата на активното вещество дикват в хербицидни препарати.
 
 
Срокът на одобрението на диквата изтича на 30 юни 2019 г. и одобрението му не се подновява. Причината е, че Европейският орган по безопасност на храните е потвърдил висок риск за здравето на случайно намиращите се и постоянно пребиваващите лица при всички разгледани ситуации. Освен това е установен висок риск за птиците.
 
Опасностите, заради които се забранява дикватът, не е свързан с качеството на храните. Според решението на ЕК държавите членки трябва да отнемат разрешенията за продукти за растителна защита, съдържащи дикват като активно вещество, не по-късно от 4 май 2019 г.
 
Регламентът, който беше публикуван на 12 октомври в Официалния вестник на ЕС, изисква също всеки гратисен период, който държавите членки предоставят, да бъде възможно най-кратък, като най-късната допустима дата е 4 февруари 2020 г.