Да се създаде Платформа Honey (Мед), в която да бъдат събрани най-добрите налични експертни познания относно автентичността и проследимостта на меда, предвиждат новите правила ревизирани правила на ЕС за меда.

Според поканата на Европейската комисия (ЕК) тази платформа ще обединява усилията на експерти от различните групи по веригата за производство, дистрибутиране, проучване и администриране на меда, като целта е ЕК да бъде подпомогната при хармонизирането на методите за откриване на фалшифициране на меда и проследяването на продукта обратно до вносителя или производителя. 

От средата на 2026 г., когато директивата започне да се прилага, страните на произход на медените смеси ще трябва да се показват на етикета в низходящ ред с процентния дял на всеки произход. Държавите-членки ще имат гъвкавостта да изискват проценти за четирите най-големи дяла, само когато те представляват повече от 50% от сместа. В рамките на това време те трябва да транспонират в законодателството си новите изисквания, а предприятията да започнат работа според тях. 

Новите общи правила за състава и етикетирането на меда ще помогнат на потребителите да направят информиран избор чрез увеличаване на прозрачността в хранителната верига и ограничаване на измамните практики. 

Ревизираната директива предвижда в рамките на 4 години правилата относно хармонизираните методи за анализ за откриване на подправяне на мед със захар да бъдат въведени във всички държави-членки, а в рамките на 5 години това да се случи и с методите за проследяване на произхода на меда и критериите, за да се гарантира, че медът не е прегрят и прашецът не се отстранява, когато се продава на крайния потребител. 

Новата Платформа Honey ще бъде съставена от до 90 членове, като от нея се очаква да събере и данни за методи за подобряване на контрола на автентичността на меда и да предостави препоръки за проследимост, критерии за състава и др. 

Заинтересованите страни по веригата за доставка на мед, гражданското общество и експерти в лично качество, включително тези от академичните среди, се насърчават да подадат своето заявление, се казва в съобщението на ЕК. 

 

Поканата за кандидатстване е отворена до 15 юли. Организациите, които кандидатстват, трябва да бъдат регистрирани в регистъра за прозрачност. Очаква се Платформата да проведе първата си среща през ноември 2024 г., председателствана от Генерална дирекция „Земеделие“ на Европейската комисия. 
Платформата ще има срещи поне два пъти годишно и е с първоначална продължителност от пет години.