Европейската комисия (ЕК) прие новата стратегия за борба с измамите. Тя се стреми да подобри допълнително разкриването, санкционирането и предотвратяването на измами и ще подкрепи усилията на ЕК за по-нататъшно намаляване на измамите срещу бюджета на ЕС.
 
 
Новата стратегия, касаеща и сектор „Селско стопанство“, настоява за по-голяма съгласуваност и по-добра координация в борбата с измамите между различните отдели на Комисията и тя създава условия за по-активни мерки за борба с измамите, основани на данни, през следващите години. Визията зад новата стратегия е да засили съществуващата система за борба с измамите, съобщиха от пресофиса на ЕК.
 
Планът на Европейската комисия, който ще засегне и земеделието, ще се стреми да гарантира, че се използват максимално наличните данни за предотвратяване и разкриване на измами. Тя се фокусира върху подобряване на качеството и пълнотата на съответната информация, обединяването на различни източници на данни и създаването на по-интелигентни инструменти за изготвяне на оперативни заключения.
 
Стратегията също така се стреми да засили корпоративния контрол на Комисията по въпросите на измамите, като предостави на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) много по-силна консултативна и надзорна роля. ОЛАФ ще извършва задължителни прегледи на стратегиите за борба с измамите на всички дирекции на Комисията и ще наблюдава тяхното прилагане. Това ще засили цялостното управление на Комисията на системата за борба с измамите.