Европейската комисия (ЕК) стартира работата на обсерватория за наблюдение на пазара на зърнени, маслодайни и протеинови култури. 
 
 
На нов специален уебсайт ще бъдат предоставени краткосрочни анализи и разнообразна пазарна информация. Целта е да се постигне по-голяма прозрачност и да се увеличи наличността на пазарни данни за европейските земеделски стопани и търговци. 
 
Обсерваторията се състои от 14 сектора, представляващи различни етапи от веригата за доставки на зърно. Съвет от 23-ма специалисти по въпросите на пазара ще заседава два пъти годишно, като заседанията ще бъдат председателствани от ЕК. 
 
По време на учредителното заседание, европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони г-н Фил Хоган заяви, че се надява обсерваторията да се превърне в допълнителен и полезен инструмент за по-ефективно управление на пазара
 
Производството на полски култури е съществена част от селскостопанската дейност в ЕС, като всяка година се произвеждат над 300 милиона тона зърнени култури, 30 милиона тона маслодайни и 5 милиона тона протеинови култури. Вече съществуват обсерватории от този тип за пазарите на мляко и месо.