Европейската комисия публикува нови правила на ЕС за разрешенията за лозови насаждения. Те ще дадат възможност за ограничено годишно увеличаване на тези насаждения в ЕС. Новите правила ще започнат да се прилагат от 1 януари 2016 г., заменяйки преходния режим за правата на засаждане.
[news]
Комисарят на ЕС по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: „Благодарение на новата система европейският лозаро-винарски сектор ще разполага с гъвкавост постепенно да увеличава продукцията си в отговор на нарастващото търсене в световен мащаб. В същото време държавите членки разполагат с набор от предпазни мерки, които могат да прилагат при възникване на социални или екологични рискове в определени винопроизводителни райони“.
 
Според неотдавнашно външно проучване въпреки увеличението на обема и стойността на износа от ЕС за страни извън Съюза от 2008 г насам и отчетливото подобрение на търговския баланс, ЕС продължава да губи пазарен дял на световните пазари. Освен това се очаква общата консумация в световен мащаб да нарасне до 2025 г., но като цяло да продължи да намалява в ЕС. Тези пазарни тенденции показват, че в бъдеще лозаро-винарският сектор в ЕС все повече ще зависи от износа.
 
За публикуваните правила бе изразено единодушно съгласие от държавите членки и Европейския парламент. С тях се потвърждава как държавите от ЕС следва да управляват (на национално равнище) системата от безплатни, непрехвърляеми разрешения за насаждения. Правилата съдържат разпоредби и относно предпазния механизъм за нови насаждения — разрешения, ограничени до нарастване с 1% годишно на засадените с лозя площи в дадена страна, с възможност за държавите от ЕС да определят, когато това е надлежно обосновано, ограничения за увеличаването на площите на национално или регионално равнище или за площи със или без географско означение. С правилата също така се изяснява преходът от настоящата система към новата схема и как валидните права на засаждане могат да бъдат превърнати в разрешения. Правата в резерв, които не са предоставени на производители до края на 2015 г., след това вече няма да са валидни.
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!