Европейската комисия прие промени, които дават на националните правителства повече право на глас относно употребата на разрешени в ЕС ГМО за консумация от животни (фуражи) и от хора (храни). Комисията предлага изменение на законодателството, за да се даде на страните членки повече свобода да ограничават или забраняват употребата на разрешени в ЕС ГМО за храни или фуражи на своите територии.
 
Това, което ще се промени е, че след като даден ГМО бъде разрешен за отглеждане като храна или фураж в Европа, страните членки ще имат възможността да предпочетат да не участват, т. е. да не позволят употребата на въпросния ГМО в своята хранителна верига.
 
Страните членки ще трябва да докажат, че техните мерки за неучастие са в съответствие с правото на ЕС, което включва принципите на вътрешния пазар, и с международните задължения на ЕС, неразделна част от които са задълженията на Съюза в рамките на СТО. Решенията за неучастие ще се вземат на законови основания, различни от тези, оценявани на равнище ЕС, тоест риск за здравето на хората и животните и за околната среда.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!