Европейската комисия (ЕК) прие две нови извънредни мерки за подкрепа на винения сектор срещу последиците от кризата с коронавируса, съобщиха от институцията. Браншът е един от най-силно засегнатите, вследствие на бързата промяна в търсенето и затварянето на ресторантите и баровете в ЕС, което не беше компенсирано от домашната консумация.

Танева: Извънредната помощ може да се увеличи до 120 млн. лв.

Новите мерки включват разрешение на операторите да пристъпят към самоорганизирани пазарни мерки, увеличен принос на ЕС в програмите за национална подкрепа на винения сектор и въвеждане на предварителни плащания за кризисна дестилация и складиране.

Временната дерогация от правилата за конкуренция на ЕС позволява на общността да приеме някои изключения от тях в ситуация на остър пазарен дисбаланс. С нея се позволява на операторите да самоорганизират и приложат пазарни мерки, с които да стабилизират сектора с оглед функционирането на вътрешния пазар за период от 6 месеца. На тях ще им бъде позволено например да организират съвместни промоционални дейности, частно складиране и съвместно планиране на продукцията.

Приносът на ЕС ще нарасне с 10%, като достигне 70% за всички мерки на националните програми за подкрепа. Предишна извънредна мярка вече увеличи приноса на общността от 50% на 60%. Това ще донесе финансово облекчение на бенефициентите.

Авансовите плащания за кризисна дестилация и складиране ще позволят на държавите членки да подкрепят операторите с до 100% от разходите за тези дейности и ще им разрешат да употребят напълно фондовете на националните програми за подкрепа през тази година.

В допълнение сектор "Плодове и зеленчуци" също ще може да се възползва от увеличеното участие на ЕС - от 50% на 70% за програмите, управлявани от организации на производители. Това ще даде допълнителна гъвкавост на организациите в прилагане на техните програми.