Днес Европейската комисия предложи удължаване на срока за подаване на заявления за директни плащания с един месец - до понеделник, 15 юни, съобщиха за Фермер.БГ от ЕК.
 
Удълженият срок ще важи и за плащанията на площ по втори стълб на ОСП и ще се прилага само за 2015 г., като всяка държава доброволно ще реши дали да се възползва от него.
[news]
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоуган обясни: "Предложих да се позволи на държавите-членки да удължат срока за подаване на заявления, така че фермерите да не бъдат ощетени заради забавянето от страна на администрациите, които са изправени пред предизвикателството на първата година на прилагане на новата Обща селскостопанска политика. Сега държавите-членки могат да прилагат тази възможност, която също трябва да помогне да се избегнат санкции за закъснели заявления от  страна на земеделските стопани".
 
Еврокомисарят заяви още, че държавите-членки, които решат да отложат крайния срок за подаване на заявления по схемите за директни плащания, следва да гарантират, че тяхната система за администриране и контрол ще позволи „запазване на доброто финансово управление".
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!