Европейската комисия (ЕК) стартира обществена консултация в сектора на агрохраните. Общественото обсъждане е отворено и ще продължи до 23 юни 2021 г.

Въжето около плащането на субсидиите се затяга

Целта е да се съберат мнения за различни варианти, които да гарантират, че бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) ще подкрепи прехода към по-устойчиви хранителни системи. Търси се начин хем да се подтикнат потребителите да изберат балансиран хранителен режим, хем да се укрепи глобалната конкурентоспособност на земеделските стопани в ЕС и селскостопанските хранителни предприятия.

В допълнение, консултацията ще даде възможност за обратна връзка как да се актуализира прилагането на политиката, така че тя да бъде по-опростена и по-ефективна както за бенефициерите, така и за изпълнителните органи. 

Експерти: Зелената сделка на ЕС може да намали селскостопанската продукция с 12%

Политиката на ЕС за насърчаване на селскостопанските храни помага на земеделските производители и хранителния сектор да продават своите продукти на все по-конкурентен глобален пазар. Тази обществена консултация ще бъде част от формиране на крайната стратегия “От фермата до трапезата”, която цели да засили устойчивото производство и потребление на агрохрани. 

Направената през 2020 г. оценка за политиката на земеделските храни и стоки заключи, че новата стратегия на ЕС е от съществено значение, за да се повиши осведомеността относно високите стандарти на селскостопанските хранителни продукти и схемите за качество както в ЕС, така и на ключовите пазари извън Съюза. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg