ЕК ще отпусне 500 млн. евро за земеделските производители, пострадали от руското ембарго. Вицепрезидентът на Комисията Юрки Катайнен обяви официално одобрения пакет по-рано днес, след като хиляди земеделци протестираха в Брюксел.
 
Най-голямата част от парите отиват за сектора на млекопроизводството. Предвижда се ускорено плащане до 70% на преките плащания от 16 октомври. Същото ускоряване до 85% от плащанията ще се позволи и за някои мерки в сектор "Животновъдство" по Програмата за развитие на селските райони, съобщи Националното радио.
[news]
Целенасочени финансови помощи за млекопроизводители от всички 28 държави-членки, е предложил на срещата заместник-председателят на Еврокомисията Юрки Катайнен. Разработва се формула за разпределение на сумата от 500 милиона евро за най-засегнатите фермери от кризата с ниските изкупни цени на млякото. Ето защо Катайнен е заявил, че ще прояви дискретност по отношение на разпределението между отделните държави, като е обещал то да бъде справедливо и прецизно.
 
Еврокомисията напомня, че не е против и държавните помощи от правителствата в някои случаи. По правилата за минимална помощ "DeMinimis" властите могат да подпомагат от бюджета земеделците до определени прагове, които не нарушават пазарните принципи на конкуренцията. 
 
Комисията предлага още цял списък от мерки, които индиректно трябва да доведат до балансиране на пазара на мляко. Сред тях е вече познатата схема по повод руското ембарго с изкупуване на продукция от наситения пазар от частни складове, ще бъде подобрена с по-ефективни критерии специално за маслото и сухото мляко на прах. Към схемата също ще се включи и изкупуване на свинско месо. Ще се разшири и програма мляко в училище; отварянето на нови пазари за износ извън ЕС с премахването на митнически бариери и други.
 
Интересен факт е, че част от непродадената продукция ще се насочи за сметка на европейска субсидия към уязвими групи като бежанците. Катайнен недвусмислено е заявил, че Еврокомисията отказва пряка намеса в ценообразуването на пазара на мляко, защото това няма да помогне на сектора. 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!