През 2016 г. европейските производители ще се възползват от програми на стойност 111 млн. евро за намиране на нови пазари и насърчаване на потреблението във и извън ЕС, съобщиха от пресцентъра на ЕК. Насърчаването е важна част от представените от Комисията мерки в подкрепа на фермерите.
 
Европейската комисия прие нови политики за насърчаване на европейското селско стопанство през 2016. Ще се помогне на представителите на сектора да пробият или да се утвърдят на международните пазари и ще се повиши осведомеността на европейските потребители за усилията, полагани от европейските фермери. 
 
[news]
 
Съгласно новите правила равнищата на съфинансиране от ЕС също ще се повишат от 50% на 70—80% (до 85% за Гърция и Кипър). В същото време националното съфинансиране изчезва, като по този начин се създават еднакви условия в страните членки. Бюрокрацията ще бъде значително намалена по време на процеса на подбор на проекти, което ще улесни кандидатстването.
 
Комисията ще предостави повече ресурси, ще повиши равнището на съфинансиране и ще намали бюрократичните пречки пред одобряването на проекти. Това е част от усилията за постепенно увеличаване на бюджета на ЕС за насърчаване на селското стопанство — от 61 млн. евро през 2013 г. (когато бяха предложени новите правила) на 200 млн. евро през 2019г.
 
Програмата за 2016г. е насочена към страни извън ЕС , където има най-висок потенциал за растеж, най-вече в сектори с особено сложна пазарна ситуация,(например страни извън ЕС) като производството на мляко и млечни изделия и на свинско месо. 30млн. евро от общата стойност на пакета за подкрепа, обявен в началото на септември от комисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, са предназначени специално за мерки за насърчаване в тези два сектора.
 
Комисарят на ЕС по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган заяви: „Производството на европейското селско стопанство и хранително-вкусова промишленост няма равно на себе си на световния пазар. Износът на такава продукция от ЕС, който е на стойност 110 млрд. евро, създава работни места и растеж в селските райони на Европа.
 
За да може този износ да продължи и занапред, с удоволствие представям новия режим за насърчаване, в рамките на който 111 млн. евро ще бъдат отпуснати за намирането на нови възможности за навлизане на производството на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост на ЕС на нови пазари, както и за засилване на нашето присъствие на съществуващите пазари“.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!