Европейската комисия публикува първите покани за промоционални програми на селскостопански продукти по новите правила, въведени на 1 декември 2015 г.

 

Поканите важат за обикновени и мулти програми. Обикновените (simplе) програми, за които кандидатства една или повече организации от една страна членка. Мулти (multi) програмите са за организации от повече от една страна членка или една или повече европейски организации.
 
Бюджетът за двете програми през 2016 година е 111 млн. евро.
 
Кандидатства се чрез новия електронен портал до 28 април 2016.