Европейската комисия намалява възстановяването на плащанията към Гърция заради продължаващите административни проблеми при управлението на СИЗП – Системата за идентификация на земеделските парцели, съобщи Agri.eu.
 
“Това е първият път, в който Комисията прилага тази нова опция за управление на бюджета, но е важно да подчертаем, че правилата трябва да се спазват”, коментира Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоугън. Гърция постигна значителен прогрес през последните години при избягването на проблемите на този важен елемен за директните плащания в Общата селскостопанска политика. Въпреки това няколко одита на Комисията, проведени през последните три години, са показали, че гръцката Система за идентификация на земеделските парцели все още не функционира в синхрон с Европейските правила.
 
Одитът е установил, че има неправомерни плащания към бенефициентите по схемата за единно плащане, защото в максимално допустимата площ, която е регистрирана в СИЗП, има надвишаване.Въпреки екшънплана за действие на гръцките власти и положените усилия за нормализиране на ситуацията, одитът от началото на ноември 2014-та потвърди, че целите на плана за действие все още не са изпълнени и не могат да се постигнат в най-близко бъдеще, т.е. по отношение на плащанията, свързани с кампания 2014 г. Ето защо Комисията е взела предпазна мярка за първи път за намаляване на възстановяването на плащанията към Гърция. Размерът на намалението е 17 милиона евро.
 
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!