Европейската комисия излезе със съобщение, в което разяснява използването на понятията непреодолима сила и извънредни обстоятелства за селскостопанския сектор в случаи на непредвидими и екстремни метеорологични явления. 

Четете още: Производители: Череши има, но пазар няма

 

Правното тълкуване се налага, за да се подсигурят плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП) за засегнатите земеделски стопани.

Понятието за форсмажорните обстоятелства позволява на стопаните, които не са могли да изпълнят всички изисквания на ОСП поради извънредни събития извън техния контрол като тежки суши и наводнения, да не губят подпомагането по линия на ОСП. Форсмажор може да се прилага за всички земеделски стопани в определен район, засегнат от тежки и непредвидими природни бедствия или метеорологични явления, става ясно от съобщението. 

На практика това означава, че земеделските стопани от даден засегнат район, няма да попълват индивидуални искания или да предоставят доказателства за изпълнението на условията за непреодолима сила. 
По този начин ще се намали административната тежест и ще се улесни бързата реакция от страна на държавите членки.

Януш Войчеховски: Работим усилено, за да отговорим на опасенията на земеделските стопани за по-малко бюрокрация и по-голяма гъвкавост. Селското стопанство е една от професиите, изложени в най-голяма степен на изменението на климата и последиците от него. При непредвидени екстремни климатични явления земеделските стопани рискуват да загубят всичко, за което са работили. Съобщението дава сигурност, че те ще получават своите плащания по ОСП, дори ако не са в състояние да изпълнят всички обичайни задължения. Не е необходимо допълнително безпокойство, когато става въпрос за драматични природни бедствия.