През маркетинговата година 2019/2020 търсенето на суров фураж в ЕС ще бъде с 2 млн. тона повече, сравнено с година по-рано, и ще достигне 84 млн. тона, сочи прогноза на Брюксел.

Предимствата на рапицата не са за подценяване

Благодарение на по-големите наличности на суров фураж, страните от Европейския съюз (ЕС) подобряват задоволяването на собствените си потребности, достигайки 78% през сезон 2019/2020. По-ниските наличности на рапица обаче поставят под натиск самодостатъчността на ЕС. Това са основните заключения в доклада за баланса на фуражни протеини, оповестен от Европейската комисия (ЕК).

Грубите фуражи остават основен източник на фуражен протеин, представлявайки 45% от общото потребление на фураж в ЕС. Те бележат 2% ръст, сравнено със сезон 2018/209. Делът на всички маслодайни фуражи намалява с 1% и възлиза на 25% от общото количество фураж. Зърнените култури продължават да заемат дял от 20%.

По отношение на самодостатъчността, ЕС напълно удовлетворява потребността си от груби фуражи. При маслодайните семена този показател е по-нисък – производството удовлетворява само 24% от потребностите на животновъдния сектор.

Кризата с COVID-19 предизвика сериозен спад на търсенето на биогориво и понижи предлагането на рапично брашно (-7%), което бе частично компенсирано от по-висок внос на соя. През разгледания период е използван повече ечемик за производство на фуражи  (+6%).

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Магарешкият бодил - решение за пустеещите земи

Зърнена реколта: Добивите ще бъдат с 30% надолу

Прогноза: Качественият ечемик ще отиде за фураж