Европейската комисия одобри схема за държавна помощ на стойност 650 млн. евро, с които Нидерландия смята да подкрепи цветарството, градинарството и картофопроизводството.

ЕК одобри 80 млн. евро за земеделието в Италия, Финландия и Гърция

Подкрепата е за компании и производители, чиито доход е бил ощетен от кризата с коронавируса и последвалия рязък спад в търсенето. Нидерландия е изпратила нотификация за исканото разходване на средства, която според ЕК отговаря на правилата и договорите, на база на които функционира Европейският съюз.

Исканата схема за държавна помощ е в съответствие с Насоките на ЕС за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. В тях са поставени критерии за компенсиране на щети, причинени от изключителни обстоятелства, каквото се явява и пандемията от коронавирус.

Нидерландия предвижда да осигури 600 млн. евро държавна помощ за фермери и търговци в сектора на цветарството и за компании в специализираното градинарство, произвеждащо продукция за хранителния пазар, които са пострадали от корона-кризата. Останалите 50 млн. евро ще бъдат насочени към засегнати картофопроизводители. 

Схемата предвижда компенсации за определени понесени щети. Под формата на директни грантове обезщетенията ще покриват до 70% загуби на доход или направени допълнителни разходи за фермерите и търговците в сектора на цветарството и за компании от сектора на градинарството и до 44% загуба на доход за картофопроизводителите.