Европейската комисия е одобрила преди дни изменението на Наредба 26, касаеща директните доставки на малки количества храни от животински произход или т.нар. „директни продажби от фермата“, съобщиха от Земеделското министерство.

 

Увеличени са количествата за директна продажба и е разширена територията на тяхната доставкаУвеличава се количеството на сурово краве мляко, което ще могат да продават директно фермерите – от 73 000 кг годишно сега, на 150 000 кг годишно. Увеличение има и при количествата на сурово овче, козе и биволско мляко – 60% от месечния млеконадой за ферми с до 50 животни в период на лактация (при 35% до момента). За директна продажба вече ще са 50% от месечния млеконадой за ферми от 50 до 1000 животни ( при 30% до сега ), както и 40% от месечния млеконадой за ферми с над 100 животни (сега 20%).

 

Тодор Тодоров, старши експерт в Дирекция Здравеопазване на животните и безопасност на храните в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обобщи пред Фермер.БГ новостите по отношение на мобилните мандри,временни обекти за продажба на млечни продукти и продажбите на сурово мляко от животновъдния обект:

[news]


Г-н Тодоров, кои са новостите, заложени в Наредба 26 за директните доставки?

Наредба 26 се явява един от основните приоритети, които си е поставило Министерството на земеделието и храните по отношение скъсяването на веригата, която съществува от малкия производител до крайния потребител. Наредбата ще позволи на земеделския производител да продава директно до крайния потребител продукти от първично производство, както и преработени такива. Идеята е, чрез продажбата на преработени продукти, самият производител да получава добавената стойност. С тази Наредба се въвежда и облекчената възможност, която фермерът получава по отношение на крайната реализация на продукта си – т.е. по-лесния достъп до пазара.

 

Кои са конкретните специфики, заложени в Наредбата?

По отношение на конкретните специфики, които са обект на промените в Наредбата, бих споменал това, че се разширява териториалният обхват на продуктите, които се търгуват посредством Наредбата. Към момента продуктите можеха да се търгуват в обхвата на административната област, в която е дейността на земеделския производител, а с новите изменения и допълнения се дава възможност и за съседна административна област.

Важно също е да се отбележи, че се увеличава и количеството на продуктите, които могат да се търгуват в рамките на директните доставки. За суровото овче, козе и биволско кисело мляко количеството е двойно в сравнение с това до сега. Увеличено е също и количеството на останалите продукти – за яйцата от 500 броя/седмично на 1000 бройки/седмично.

 

Разкажете по-подробно за мобилните мандри, които ще могат да използват животновъдите.

Много важен аспект в Наредба 26 е разписването на текст за мобилните мандри, които са за козе, овче и биволско мляко, а също така и въвеждането на разпоредби, които да определят изискванията за мобилната хладилна витрина.

 

Какво ще представляват мобилните мандри и какво ще е необходимо като инвестиция да се направи от страна на животновъдите? Как те ще улеснят фермерите?

Мандрата ще бъде временен обект, в който ще може да се преработва сурово козе, овче и биволско мляко и съответно ще могат да се произвеждат продукти като кашкавал, сирене и т.н. Мобилната мандра ще представлява едно помещение, което ще може да бъде закрепено и към транспортно средство, тъй като идеята е тази мандра да се мести от едно място на друго. Така тя ще бъде в помощ на хората, които имат обекти във високопланинските райони и нямат възможност за изграждане на солидното помещение на индустриална мандра. В определения период от време, в който земеделският производител желае да преработва суровина, мандрата ще бъде в непосредствена близост до животновъдната ферма.

Областната дирекция по безопасност на храните ще бъде уведомена, за да гарантира ефикасния контрол - т.е. ще се гарантират хигиенните изисквания и изискванията, които касаят безопасността на храните. От една страна проектът за изменение на Наредба 26 спомага за скъсяване на веригата малък производител – краен потребител, но от друга страна не засяга и не компрометира изискванията при преработката на храни и изискванията по безопасността на храни. Тя представя един минимум на тези изисквания.

 

Още едно ново понятие навлиза в Наредба 26 – временни обекти за продажба на млечни продукти. Какво ще представляват те?

Чрез тези обекти фермерите ще имат възможност да предлагат стоката до крайния потребител в мобилна хладилна витрина. Идеята е тази мобилна хладилна витрина да бъде регистрирана по член 12 от Закона за храните. Витрината ще е подвижен обект за продажба на храни и ще даде възможност на производителите да излагат на определени места своята продукция.

 

Какви са възможностите фермерите да продават директно суровото мляко?

Дава се възможност и на лицата, които произвеждат млякото, да продават от самия обект. Суровото мляко, съгласно изискванията на Наредба 26, има две възможности за реализация – обособено място на входа на фермата – съгласно новото изменение, или посредством технологична инсталация или млекомат. В мобилната хладилна витрина могат да се търгуват само млечните продукти, а суровото мляко може да се търгува единствено по упоменатите по-горе начини.

 

Какви промени се въвеждат по отношение на пчеларите?

При пчеларите се разширява обхватът на продуктите, които могат да предлагат – т.е. освен мед, ще могат да се търгуват и пчелни продукти като восък, , пчелен прашец, пчелен клей и пчелно млечице. За самите продукти няма никакво ограничение по отношение на териториалното им разпространение.

 

Кога се очаква обнародването на Наредба 26 в Държавен вестник?

В най-скоро време! В момента тече процедурата – Наредбата е подадена за обнародване.

 

София БЕЛЧЕВА, Фермер.БГ

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!